Privatumo politika

Įmonės privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Riešės plantacija“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo politika“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, naudojantis šia interneto svetaine. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/arba paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

          Duomenų valdytojo rekvizitai:

          UAB „Riešės plantacija“

          Juridinio asmens kodas: 186720975

          Vilniaus g. 11, Paežerių k., Riešės sen., 14256 Vilniaus r, Lietuva

          Tel.: (8-5) 2040212

          El. paštas: info@champignons.lt

 1. Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Jus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.
 2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
 3. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi šioje interneto svetainėje sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje bei nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

KAIP MES RENKAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

 1. Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairias būdais:
 • 5.1. Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai sudarote su mumis sutartį, pateikiate paklausimą, prašymą ir/ar pretenziją mums, skambinate mums ar kreipiatės el. paštu;
 • 5.2. informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai naudojatės mūsų internetine svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • 5.3. tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, viešai prieinamų profilių informacija (pvz.: „Facebook“).
 1. Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo politikoje, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

KOKIĄ INFORMACIJĄ (ASMENS DUOMENIS) APIE JUS TVARKOME?

 1. Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:
 • 7.1. informaciją, kuri būtina siekiant Jums parduoti mūsų prekes ar suteikti paslaugas;
 • 7.2. informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar rašydami mums el. paštu;
 • 7.3. informaciją, reikalingą Jūsų pateiktai užklausai įvykdyti;
 • 7.4. informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybei;
 • 7.5. informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.
 1. Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui, prekių ir/ar paslaugų įsigijimui, suteikimui mes tvarkome tokią Jūsų informaciją: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, atsiskaitymo būdas, taip pat kitą informacija, kuri gali būti reikalinga prekių ir/ ar paslaugų įsigijimui, suteikimui.
 2. Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia: informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
 3. Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši: Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 4. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: būtinos informacijos, prašomos siekiant sudaryti pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama įsigyti prekės ar, atitinkamai, naudotis paslauga.
 5. Svarbu: UAB „Riešės plantacija“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

 1. Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:
 • 13.1. patikrinti Jūsų tapatybę bei asmeninę informaciją, siekiant nustatyti Jūsų tinkamumą sudaryti su mumis sutartį ir siekiant užtikrinti mums taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymą;
 • 13.2. sudaryti su Jumis sutartį, įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį bei perduoti su sutartimi ir kitais sutarties klausimais susijusią informaciją;
 • 13.3. perduoti reikiamus duomenis sutartims sudaryti arba vykdyti (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą) mūsų partneriams;
 • 13.4. išrašyti ir išsiųsti sąskaitas, tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • 13.5. Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su prekės pardavimu ar paslaugų teikimu, ar kitą informaciją;
 • 13.6. sužinoti, kaip vartotojai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
 • 13.7. ginti mūsų interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • 13.8. siekiant įvykdyti mūsų pareigas pagal taikomus teisės aktus (pvz.: saugoti Jūsų asmens duomenis tam tikrą laikotarpį, jei toks nustatytas teisės aktuose, pateikti duomenis teisėsaugos institucijoms, jei tokia pareiga numatyta teisės akte ar gautas pagrįstas institucijos prašymas, ar kt.);
 • 13.9. kitais būdais su Jūsų sutikimu.
 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:
 • 14.1. teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • 14.2. sutarties, sudarytos su Jumis, vykdymas;
 • 14.3. teisėti mūsų interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • 14.4. tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.
 1. Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami šioje lentelėje:
Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Sutarčių sudarymas ir vykdymas bei su sutartimis ir kitais sutarčių klausimais susijusios informacijos perdavimas; kitų paslaugų teikimas

Sutarties su Jumis sudarymas/vykdymas;

Teisės aktų reikalavimų vykdymas;

Teisėti mūsų įmonės interesai teikti informaciją apie mūsų prekes ir paslaugas.

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, atsiskaitymo būdas.
Informacijos apie mūsų prekes ir paslaugas teikimas Jūsų prašymu Ši informacija Jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo tiekiamas prekes, papildomai teikiamas paslaugas ir kt. Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kitas Jums patogus kontaktinis duomuo.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisėtą interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisėtas interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti Privatumo politikoje.
Užtikrinti, kad būtų vykdomos mūsų pareigos pagal taikomus teisės aktus. Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Priklauso nuo taikomų teisės aktų reikalavimų, gauto institucijų prašymo turinio ar kt. objektyvių aplinkybių.
 1. Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
 2. Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šioje Privatumo politikoje, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

KANDIDATO ASMENS DUOMENYS

 1. Kandidatai savo gyvenimo aprašymus (CV) gali pateikti mums tiesiogiai el. paštu, per darbo skelbimų portalus arba pasinaudodami UAB „Riešės plantacija“ interneto svetainėje (skiltyje „Karjera“) esančia kandidatavimo forma (kurioje reikia nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pridėti CV, motyvacinį tekstą ir nurodyti pageidaujamas pareigas). Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tam, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu.
 2. Atrinkdami kandidatus, mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir nenaudojame kandidatų ypatingų asmens duomenų.

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:
 • 20.1. įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • 20.2. atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • 20.3. teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 • 20.4. kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
 1. Subjektai, teikiantys paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra šie: IT sistemą prižiūrinčios įmonės, kurjerių tarnybos, auditoriai ir t.t. Šių įmonių galimybė naudoti mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 2. Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba vykdant mums būtinus teisės aktų reikalavimus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai, asmenys, dalyvaujantys skolų išieškojimo procedūrose, antstoliai ir pan.
 3. Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į KOKIAS ŠALIS YRA PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

 1. Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.
 2. Labai retais atvejai mes galime siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
 • 25.1. su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • 25.2. duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • 25.3. elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
 • 25.4. „Privacy Shield“ (sertifikavimo mechanizmas JAV įsikūrusiems duomenų valdytojams) ar galimi tarptautiniai susitarimai su kitomis valstybėmis;
 • 25.5. gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.
 1. Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, Bendrovė gali pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz.: perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente suformuluotais atvejais.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio, paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą – asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų (darbuotojų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, vadovaujantis vidinių mūsų įmonės dokumentų nuostatomis). Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:
 • 29.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • 29.2. susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • 29.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • 29.4. reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • 29.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • 25.6. reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • 25.7. bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
 • 25.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).
 2. Lentelėje pateikti tam tikri Jūsų teisių apribojimai:
Jūsų teisė Tam tikri apribojimai

Teisė žinoti

 

Turite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Teisė susipažinti

 

Ši teisė reiškia:

–       Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;

–       Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;

–       Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;

–       Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;

–       Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;

–       Informaciją, ar taikomas profiliavimas;

–       Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.

Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Teisė ištaisyti

 

Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.

Teisė „būti pamirštam“

 

Taikoma, jeigu:

–       Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;

–       Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;

–       Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;

–       Informacija gauta neteisėtu būdu.

Teisė apriboti

 

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

–       Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;

–       Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;

–       Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;

–       Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Teisė į duomenų pekeliamumą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.
Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Platesnė informacija: www.ada.lt
 1. Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu (8-343) 98450, parašę mums šiuo el. pašto adresu mpk@milk.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.
 2. Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės arba laisvės, kviečiame Jus pirmiausia susisiekti su mumis. Mes stengsimės atsakyti į visus Jūsų klausimus ir išspręsti kilusias problemas, kiek tai teisiškai įmanoma, kad galėtumėte būti tikri dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo.
 3. Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

SLAPUKAI, SIGNALAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

 1. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
 2. Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime savo svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.
 3. Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:
Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
wfvt_1749173645 iki interneto svetainės lango uždarymo Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.
_ga 2 metai Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_gat iki interneto svetainės lango uždarymo Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.
_gid 1 diena Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.
qtrans_front_language 1 metai Slapukas išsaugo vartotojo kalbos informaciją.
wordfence_verifiedHuman 1 diena Wordfence Security slapukas naudojamas apsaugau nuo kenksmingų atakų.
 1. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi.
 2. Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.

SUSISIEKITE SU MUMIS 

 1. Jei pastebėjote Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

         UAB „Riešės plantacija“

          Juridinio asmens kodas: 186720975

          Registruotos buveinės adresas: Vilniaus g. 11, Paežerių k., Riešės sen., 14256 Vilniaus r, Lietuva

          Tel.: (8-5) 2040212

          El. paštas: info@champignons.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pagal Bendrovės poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu, paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Ieškote darbo?

Šiuo metu žvalgotės naujo darbo? Tuomet nepraleiskite galimybės užsidirbti pas mus. Atsiųskite savo kontaktus ir mes su jumis susisieksime. Junkitės prie mūsų komandos!